Industriutbildning – inriktning CNC

Vill du jobba inom den svenska industrin? Bli svetsare, kanske? Passa på att skaffa den behörighet som krävs! Många industriföretag är i stort behov av CNC-operatörer. Om du går vår yrkesutbildning på totalt 44 veckor har du goda möjligheter att få arbete inom industribranschen. Ta chansen, det finns gott om jobb!

Utbildningsanordnare:
AlphaCE
Underleverantör:
Kunskapscompaniet
Adress:
Köpmangatan 1, Eskilstuna
Utbildningsnivå:
Gymnasial yrkesvux
Startdatum:
2017-02-06
Slutdatum:
2017-12-08
Antal veckor:
2 veckor orienteringskurs + 42 veckor yrkesutbildningskurser
Förkunskapskrav:
– Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande
– Matematik grundläggande

Gymnasiepoäng:
1100 (25 poäng/vecka)
Ansökan öppen:
2016-12-07 till 2016-12-28 (Ansökningslänk öppen fr.o.m. 7 december)
Antagning av elever: 
2017, Vecka 2
Betyg utdelas:
Ja
Max antal studerande:
20
Ansvarig rektor:
Eva Jansson/Veronica Haugdahl
Ansvarig AlphaCE:
Ulrika Grönqvist
Kontaktperson:
Lars Ollson, Kunskapscompaniet

Utbildning CNC innehåller följande kurser

Kurs                               Poäng   Kurskod             Start    Slut       Lärare

Orienteringskurs 50 KGYORI11C      
Produktionsutrustning 1/Svarv 100 PRUPRD01S      
Produktionsutrustning 1/Fräs 100 PRUPRD01S2      
Produktionsutrustning 2/Svarv 100 PRUPRD02S      
Produktionsutrustning 2/Fräs 100 PRUPRD02S2      
Datorstyrd produktion 1/Svarv 100 DARDAT01S      
Datorstyrd produktion 1/Flerop/Fräs 100 DARDAT01S2      
Datorstyrd produktion 2 100 DARDAT02      
Materialkunskap 1 100 MAEMAT01      
CAD/CAM 100 DARCAD0      
Interna transporter 50 PRUINES00S      
Gymnasiearbete 100 GYARIN      
Totalt 1100 poäng      
DELA