Vår ledning

Maria Mattsson Mähl

Vd

Maria Mattsson Mähl är delägare och vd. Hon bor i Uppsala, men är ofta ute på våra enheter i landet. Maria har ett stort engagemang för dem som står längst från arbetsmarknaden.

Tfn: 070-696 10 33

Epost: maria.m.mahl@alphace.se

Kristina Björnlund

Operativ chef

Kristina Björnlund ansvarar för vår operativa verksamhet. Det innebär den löpande verksamheten inklusive frågor som rör personal och lokal. Hon är dessutom chef för regioncheferna.

Tfn: 076-115 04 42

Epost: kristina.bjornlund@alphace.se

Marianne Abrahamsson

Seniorkonsult

Marianne Abrahamsson har arbetat länge med arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning, SFI m.m. Hon är mentor och rådgivare till samtliga chefer och stödfunktioner.

Tfn: 076-115 04 41

Epost: marianne.abrahamsson@alphace.se

Lars Rubensson

Ekonomichef

Lars Rubensson är ekonomichef i AlphaCE och sitter på huvudkontoret i Kalmar. Lars har arbetat länge som ekonom och har mycket lång erfarenhet från branschen.

Tfn: 076-1997734

Epost: lars.rubensson@alphace.se

Gabriella Pifrader

Kvalitetschef

Gabriella Pifrader ansvarar för offentliga kunder/avtal, kvalitetssäkring, metoder, utbildningsmaterial samt externa partners så som forskare, högskolor/universitet och myndigheter.

Tfn: 076-115 04 44

Epost: gabriella.pifrader@alphace.se

Lotta Nordholm

Kommunikationschef

Lotta Nordholm ansvarar för AlphaCE´s interna och externa kommunikation. Till exempel media, hemsida, sociala medier och interninformation.

Tfn: 076 – 014 12 06

Epost: lotta.nordholm@alphace.se

Botond Pakucs

IT-chef

Botond Pakucs ansvarar för drift och strategi kring vårt IT-system.

Tfn: 070 – 932 99 90

Epost: botond.pakucs@alphace.se

BERIVAN MOHAMMED

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Berivan Mohammed ansvarar för våra nationella företagskontakter.

Tfn: 070 – 541 91 00

Epost: berivan.mohammed@alphace.se

ULRIKA GRÖNQVIST

Nationell rektor

Ulrika Grönqvist ansvarar för vår SFI-verksamhet och vuxenutbildning. Hon har tidigare arbetat många år som rektor inom kommunal verksamhet.

Tfn: 076 – 180 31 82

Epost:ulrika.gronqvist@alphace.se

DELA