Stöd och matchning

Varje vecka hjälper vi omkring 40 personer ut i jobb och ungefär 80 personer får en praktikplats. Vi är engagerade och fokuserade. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att hitta vägen till jobb. Det gör vi genom att:

 • Du får hjälp och stöd att hitta de dolda jobben. Hela 8 av 10 jobb syns inte. Därför jobbar vi aktivt med att hela tiden leta efter arbetsgivare med rekryteringsbehov och matcha dessa med våra deltagare.

 • Vi har ett stort register med arbetsgivarkontakter som har rekryteringsbehov. Vi jobbar både lokalt och nationellt med arbetsgivare, vilket för dig som deltagare leder till studiebesök, praktik, lärlingsplats eller anställning.

 • Du får hjälp att lära känna dina positiva egenskaper, dina intressen och kunskaper för att kunna skriva ett så bra cv och personligt brev som möjligt.

 • Vi förbereder oss tillsammans inför ditt möte med arbetsgivaren och ser till att du känner dig redo för din anställningsintervju.

 • Vi hjälper dig att äga processen genom att planera ditt arbetssökande och sätta upp yrkesmål.

Hos oss får du bland annat:

 • Individuellt stöd

 • Gruppaktiviteter och workshops

 • Tillgång till studiebesök och arbetsgivarkontakter

 • Boken ”Så funkar svensk arbetsmarknad” som studiematerial

 • Ett USB-minne med cv-mallar och ansökningsbrev

 • En årskalender där du kan planera ditt liv och din vardag

 • Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig

Se vår kortfilm om hur vi arbetar med Stöd och matchning.

Spår efter behov
Stöd och Matchnings-tjänsten är indelad i fyra olika spår:
Spår 1: Stöd och matchning.
Spår 2: Stöd och matchning med språkstöd.
Spår 3: Förstärkt stöd och matchning. Praktik ingår.
Spår 4: Förstärkt stöd och matchning med språkstöd. Praktik ingår.
Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som avgör vilket spår du ska gå. Läs mer på AF´s hemsida.

Våra Tjänster

DELA