Behöver du anställa?

Behöver du rekryteringsstöd?

Innan du annonserar efter personal och dränks i ansökningar kan du kontakta oss.
Vi kan snabbt och enkelt matcha dina behov mot våra deltagare utan att det kostar dig någonting.

Vi ger dig:

  • Snabb rekryteringsprocess.
  • Gratis konsultation från vår erfarna personal.
  • Tillgång till personer som slutat på grund av övertalighet.
  • Tillgång till personer som har rätt till olika former av anställningsstöd.
  • Liten administration med ansökningshandlingar.
  • Aktuell och uppdaterad kunskap om regelverk och vilka former av anställningsstöd som finns att tillgå såsom t.ex. Nystartsjobb och Instegsjobb.

Gör så här:

  1. Kontakta oss och lämna er kravprofil eller annons.
  2. Vi matchar er förfrågan med aktuella deltagare.
  3. Vi sammanställer ett svar, där du förhoppningsvis har en eller flera kandidater som motsvarar era behov
  4. Vi skickar över CV och/eller bokar intervju enligt överenskommelse med er.

För mer information kontakta vår Kundtjänst: 020-10 44 20

Share this Page: