Omställning TSL

Vi är godkänd leverantör av Trygghetsfonden TSL som är en kollektivavtalad omställningsförsäkring. Syftet är att underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Ambitionen är att den som blir uppsagd inte ska bli arbetssökande alls utan gå direkt från anställning till anställning.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med TSL, så kontakta ditt närmaste AlphaCE-kontor.

Share this Page: