Varför samarbeta med oss

Vi hjälper arbetsgivare att kombinera samhällsnytta med affärsnytta. AlphaCE samarbetar både nationellt och lokalt med olika arbetsgivare. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att den berörda chefen eller arbetsledaren känner sig trygg för att vilja anställa eller ta emot praktikanter. Därför är korrekt information och goda relationer viktiga för oss.

I varje region finns en medarbetare som ansvarar för våra arbetsgivarkontakter och som samordnar vårt arbete med praktikplatser, rekryteringar, studiebesök och andra aktiviteter som involverar arbetsgivare. Det underlättar för alla inblandade, inte minst för de chefer som blir berörda.

Vi arbetar nationellt med flera företag och organisationer. Tack vare vårt fina lokala arbete är vi ett stöd för både HR- och marknadsavdelningarna på huvudkontoret. Vi har gott om solskenshistorier. Vår erfarenhet är att det finns gott om arbetsgivare som vill göra samhällsnytta.

Vill du veta mer?
Kontakta vår Kundtjänst på telefon 020-10 44 20 eller [email protected]

Share this Page: