Ledning


ERIK GUSTAFSSON
VD/CEO
.


GUYE RYDELL
EKONOMICHEF/CFO
Telefon: 076-722 19 30
E-post: [email protected]

HELENA EKWALL
AFFÄRSOMRÅDESCHEF/COO
Telefon: 073-530 47 85

Epost: [email protected] 

Helena Hörnsten

HELENA HÖRNSTEN
LÖNE- OCH HR-ANSVARIG
Telefon: 070-815 80 07
Epost: [email protected]


MARTINA JOHANSSON
NATIONELL REKTOR/COO
Telefon
073 – 535 79 86
Epost: [email protected]


GABRIELLA PIFRADER
KVALITETSCHEF/CQO
Telefon: 076-115 04 44
Epost: [email protected]


LARS OLLSON
VD KUNSKAPSCOMPANIET
Telefon
070 – 104 20 71
Epost: [email protected]


HENRIK HELLERSTEDT

IT-ANSVARIG
Telefon: 076-180 31 89
Epost: [email protected]


STEPHAN RINGS
AFFÄRSOMRÅDESCHEF BEMANNING
Telefon: 076-000 89 44
Epost: [email protected]


JOSEFIN NILSSON
MARKNAD- OCH KOMMUNIKATIONSANSVARIG
Telefon
072-702 25 24
Epost: [email protected]

Presskontakt

För presskontakt – kontakta vår kundtjänst