Ledning


MARIA MATTSSON MÄHL
VD
Maria Mattsson Mähl är delägare och vd. Hon bor i Uppsala, men är ofta ute på våra enheter i landet. Maria har ett stort engagemang för dem som står längst från arbetsmarknaden.


KRISTINA BJÖRNLUND
OPERATIV CHEF
Kristina Björnlund ansvarar för vår operativa verksamhet. Det innebär den löpande verksamheten inklusive frågor som rör personal och lokal. Hon är dessutom chef för regioncheferna.


LARS RUBENSSON
EKONOMICHEF
Lars Rubensson är ekonomichef i AlphaCE och sitter på huvudkontoret i Kalmar. Lars har arbetat länge som ekonom och har mycket lång erfarenhet från branschen.

Tfn: 076-1997734
Epost: lars.rubensson@alphace.se


GABRIELLA PIFRADER
KVALITETSCHEF
Gabriella Pifrader ansvarar för offentliga kunder/avtal, kvalitetssäkring, metoder, utbildningsmaterial samt externa partners så som forskare, högskolor/universitet och myndigheter.

Tfn: 076-115 04 44
Epost: gabriella.pifrader@alphace.se


LOTTA NORDHOLM
KOMMUNIKATIONSCHEF
Lotta Nordholm ansvarar för AlphaCE´s interna och externa kommunikation. Till exempel media, hemsida, sociala medier och interninformation.

Tfn: 076 – 014 12 06
Epost: lotta.nordholm@alphace.se

BOTOND PAKUCS
IT-CHEF
Botond Pakucs ansvarar för drift och strategi kring vårt IT-system.

Tfn: 070 – 932 99 90
Epost: botond.pakucs@alphace.se


BERIVAN MOHAMMED
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Berivan Mohammed ansvarar för våra nationella företagskontakter.

Tfn: 070 – 541 91 00
Epost: berivan.mohammed@alphace.se


ULRIKA GRÖNQVIST
NATIONELL REKTOR
Ulrika Grönqvist ansvarar för vår SFI-verksamhet och vuxenutbildning. Hon har tidigare arbetat många år som rektor inom kommunal verksamhet.

Tfn: 076 – 180 31 82
Epost:ulrika.gronqvist@alphace.se

Dela gärna denna sida: