Växjö

Välkommen till AlphaCE i Växjö! Här bedriver vi verksamhet för dig som är arbetssökande samt vuxenutbildning och SFI.

Söker du jobb?

I Stöd och matchning hjälper vi dig hitta jobb. Vi möter dig på dina villkor. Vi vet var jobben finns och har många arbetsgivarkontakter. Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen du har rätt till Stöd och matchning och välj AlphaCE. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till tjänsten.

Vill du gå en utbildning?

Vi bedriver gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar med varierande längd och inriktning. Samtliga kurser och utbildningar erbjuds med flexupplägg vilket ger dig möjlighet lägga upp dina studier efter dina villkor. Alla kurser är avgiftsfria och som student har du möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Vill du lära dig svenska?

Vi bedriver Svenska för invandrare, SFI, på uppdrag av Växjö kommun. Vår utbildning sker flexibelt, i små grupper och med nära koppling till arbetsmarknaden.

Share this Page: