Svenska för invandrare (sfi)

AlphaCE bedriver Svenska för invandrare, SFI, på flera orter i Sverige. Vår verksamhet är inspirerad av arbetsmarknaden och vi har en tydlig koppling till jobb.

  • Utbildningar som klassrumsundervisning eller via distans.
  • Möjligheter till individuella och flexibla lösningar.
  • Små grupper och tydlig koppling till arbetsmarknaden.

Vi erbjuder Svenska för invandrare (sfi) i

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare – SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Det finns kurser med olika inriktningar, studietakt och språkliga nivåer. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Om SFI

SFI, utbildning i svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Sft ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Vem får läsa?

Utbildningen är till för vuxna som har annat modersmål än svenska. Du ska vara folkbokförd i Sverige och 16 år eller äldre.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Du som studerande har alltid tillgång till våra skolor under öppettiderna. Det finns utrymmen för både självstudier och gruppstudier och du har möjlighet att koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. Lärare och personal finns på plats för att hjälpa dig. I vår lärportal har du tillgång till studiehandledning, studiematerial och kommunikationsmöjligheter med lärare och elever som läser samma kurs.

Studierna på SFI kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Om du arbetar eller av någon annan anledning inte kan gå på ordinarie skoltid finns det möjlighet att studera efter eget schema.

De flesta av våra utbildningar kan läsas antingen som klassrumsundervisning eller på distans. Våra lärarledda lektioner utgör ett bra stöd för lärandet och erbjuds på fasta schematider. Du utvecklas individuellt och i samspel med andra. Antalet lektioner kan variera från en till flera gånger per vecka beroende på utbildning. Du har en mycket nära kontakt med din lärare vilket innebär att det också finns många möjligheter till individuella och flexibla lösningar.

Om du läser våra kurser och utbildningar på distans behöver du ha tillgång till en dator med internetanslutning. Du kan få handledning av lärare på plats enligt schema. Läraren har genomgångar/grupphandledning en gång i veckan via webb och finns dessutom tillgänglig för individuell handledning via mail och telefon. I lärportalen har du tillgång till studiehandledning, studiematerial, kommunikationsmöjligheter med lärare och elever som läser samma kurs.

Du ansöker till SFI genom den kommun du bor i. Mer information finns på kommunens hemsida. Söker du för första gången ska du ta med personbevis från Skattemyndigheten och giltig legitimation eller pass.