SFI – Svenska för invandrare

AlphaCE bedriver Svenska för invandrare, SFI, på flera orter i Sverige. Vår verksamhet är inspirerad av arbetsmarknaden och vi har en tydlig koppling till jobb.

Vi lägger stor vikt vid:

  • Kommunikation
    Hos oss får du tala mycket.
  • Inspiration och motivation
    Vi hittar koppling till arbetsliv, samhälle och de frågor som är viktiga för dig.
  • Individuellt upplägg
    Vi har små grupper och kan även anpassa undervisningen så att den passar dina tider.

Vi har undervisning på förmiddagar, eftermiddagar, kvällar och på distans.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare – SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Det finns kurser med olika inriktningar, studietakt och språkliga nivåer. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Om SFI

SFI, utbildning i svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Sft ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Kombinera studier med arbete eller praktik

Studierna på SFI kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Om du arbetar eller av någon annan anledning inte kan gå på ordinarie skoltid finns det möjlighet att studera efter eget schema.

Vem får läsa?

Utbildningen är till för vuxna som har annat modersmål än svenska. Du ska vara folkbokförd i Sverige och 16 år eller äldre.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

SFI har tre olika studievägar

Det finns tre olika studievägar på SFI. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund och vilka studiemål du har. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren avgörs vilken studieväg som passar dig. Kurserna startar regelbundet under året.

Ansökan

Du ansöker till SFI genom den kommun du bor i. Mer information finns på kommunens hemsida. Söker du för första gången ska du ta med personbevis från Skattemyndigheten och giltig legitimation eller pass.

SFI på AlphaCE

AlphaCE bedriver idag SFI på följande orter i Sverige:

Share this Page: