Intensivkurs i svenska

Hösten 2016 inleder Region Skåne i samarbete med AlphaCE en intensivkurs i svenska för nyanlända svenskar som kan komma att arbeta inom Region Skåne.

Målet är att du som går utbildningen ska uppnå kravet svenska C.1-nivå, så att du så snabbt som möjligt når upp på den nivå som krävs för en anställning.

Utbildningen kommer att:
• erbjudas på flera orter och ligga på bekvämt reseavstånd för alla
• drivas både på heltid och deltid
• ha löpande intag hela året
• erbjuda språkpraktik och lärande på arbetsplats

HUR FUNGERAR DET?
För att du så snabbt som möjligt ska komma in i din framtida yrkesroll kommer en stor del av undervisningen att ske parallellt med praktik på en arbetsplats. På så sätt får du som går utbildningen en naturlig introduktion till hur det fungerar där du ska arbeta. Fokus ligger på yrkesspråk och kursen håller högt tempo.

Andra delar av utbildningen kommer att ske i klassrum och på distans. Kursplanen finns tillgänglig i AlphaCE:s lärportal och följer en tydlig ordning – varje moment har ett
övergripande mål med olika delmål som är lätta att läsa av. I kursplanen finns också
koppling till litteratur och studiematerial. Läraren följer din utveckling genom regelbundna samtal. I slutet av utbildningen kommer du att genomgå en examination i svenska på C1-nivå.

VILL DU VETA MER?

KONTAKTA:
Region Skåne
Maria Lindborg
maria.lindborg@skane.se
tfn/mobil +46 (0)76-887 13 20

AlphaCE
Ulrika Grönqvist
ulrika.gronqvist@alphace.se
tfn/mobil +46 (0)76-180 31 82

Share this Page: