SFI Helsingborg

SFI med fokus på arbetsmarknad
AlphaCE hjälper människor in på arbetsmarknaden. Vi har lokaler på Södergatan 10 i centrala Helsingborg. AlphaCE har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår ambition är att AlphaCE ska bli ett alternativ för dig som vill studera SFI och som parallellt med detta vill arbeta eller kombinera SFI med andra studier – t.ex. ”Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning”.

AlphaCE har en tydlig affärsidé och koppling till arbetsmarknaden. Många av våra samtalsövningar och studiebesök kommer att vara arbetsmarknadsinriktade. För dig som deltar i Arbetsförmedlingens utbildning Grundläggande moduler kommer särskild anpassning till SFI ske.

De här kurserna kan du studera:
SFI, studieväg 2
kurs B – nybörjarkurs
kurs C – fortsättningskurs

SFI, studieväg 3
kurs C – nybörjarkurs
kurs D – fortsättningskurs

Samtliga studievägar kan studeras på tider som vi planerar tillsammans med dig. Du har möjlighet att studera förmiddagar, eftermiddagar eller kvällstid.

Alla vardagar 8.30-11.30,
Alla vardagar 12.15-15.15,
tisdag och torsdag 17.00-20.00

Kursstart
Samtliga kurser har kontinuerligt intag varje vecka.
Önskar du kombinera dina studier med ett arbete eller andra aktiviteter kan du kombinera de olika studietiderna. Vi anpassar vår SFI efter ditt behov och situation. Vi fokuserar på arbetsmarknaden och vår ambition är att skapa goda förutsättningar för SFI-studier i kombination med arbete eller arbetsmarknadsinriktade insatser såsom t.ex. praktik eller arbetsmarknadsutbildning.

Kontakt
Telefon: 073-535 79 86 Martina Johansson
E-post: martina.johansson@alphace.se
Adress: Södergatan 10, 25225 Helsingborg

Studiebesök
Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE är du alltid välkommen till oss på studiebesök. Då träffar du lärare och elever som kan berätta mer om hur det är att studera på AlphaCE-

Share this Page: