SFI Landskrona

SFI med fokus på arbetsmarknad

AlphaCE hjälper människor in på arbetsmarknaden. Vi har lokaler på Emaljgatan 3 i Landskrona. AlphaCE har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår ambition är att AlphaCE ska bli ett alternativ för dig som vill studera SFI och som parallellt med detta vill arbeta eller kombinera SFI med andra studier – t.ex. ”Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning”.

AlphaCE har en tydlig affärsidé och koppling till arbetsmarknaden. Många av våra samtalsövningar och studiebesök kommer att vara arbetsmarknadsinriktade. För dig som deltar i Arbetsförmedlingens utbildning Grundläggande moduler kommer särskild anpassning till SFI ske.

De här kurserna kan du studera:

SFI, studieväg 1
kurs A
kurs B
kurs C
kurs D

SFI, studieväg 2
kurs B
kurs C
kurs D

SFI, studieväg 3
kurs C
kurs D

Samtliga studievägar kan studeras på tider som vi planerar tillsammans med dig. Du har möjlighet att studera förmiddagar eller eftermiddagar.

Förmiddag: Måndag-torsdag 8.30-12.00
Fredag självstudier 8.30-9.30
Eftermiddag: Måndag-torsdag 12.45-16.15
Fredag självstudier 12.45-13.45

Kursstart

Samtliga kurser har kontinuerligt intag varje vecka på måndagar.

Önskar du kombinera dina studier med ett arbete eller andra aktiviteter kan du kombinera de olika studietiderna. Vi anpassar vår SFI efter ditt behov och situation. Vi fokuserar på arbetsmarknaden och vår ambition är att skapa goda förutsättningar för SFI-studier i kombination med arbete eller arbetsmarknadsinriktade insatser såsom t.ex. praktik eller arbetsmarknadsutbildning.

Tf Rektor

Jenny Ilström
073-508 92 63
jenny.ilstrom@alphace.se

Studiebesök

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE är du alltid välkommen till oss på studiebesök. Då träffar du lärare och elever som kan berätta mer om hur det är att studera på AlphaCE.

Uppdrag av Landskrona stad

AlphaCE bedriver SFI utbildning på uppdrag av Landskrona stad

Share this Page: