SFI Landskrona

SFI med fokus på arbetsmarknad

AlphaCE hjälper människor in på arbetsmarknaden. Vi har lokaler på Emaljgatan 3 i Landskrona. AlphaCE har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår ambition är att AlphaCE ska bli ett alternativ för dig som vill studera SFI och som parallellt med detta vill arbeta eller kombinera SFI med andra studier – t.ex. ”Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning”.

Vår SFI är inspirerad av arbetsmarknaden och vi har en tydlig koppling till jobb. Många av våra samtalsövningar och studiebesök handlar om arbete.

Vi erbjuder följande branschinfärgningar:

  • Service, hotell och restaurang
  • Lager och transport.

De här kurserna kan du studera hos oss:

SFI, studieväg 1
kurs A
kurs B
kurs C
kurs D

SFI, studieväg 2
kurs B
kurs C
kurs D

Vi har undervisning följande tider:

Förmiddag: måndag-torsdag  08.30-12.15
Eftermiddag: måndag-torsdag 12.45-16.30

Båda studievägar kan studeras på tider som vi planerar tillsammans med dig.

Du får betyg, eller intyg om du vill ha det, efter varje avslutad kurs. Du kan få betyg i skalan A-F.

Kursstart 

Varannan vecka.

Önskar du kombinera dina studier med ett arbete eller andra aktiviteter kan du kombinera de olika studietiderna. Vi anpassar vår SFI efter ditt behov och situation. Vi fokuserar på arbetsmarknaden och vår ambition är att skapa goda förutsättningar för SFI-studier i kombination med arbete eller arbetsmarknadsinriktade insatser såsom t.ex. praktik eller arbetsmarknadsutbildning.

Öppet hus

Varje måndag

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE är du alltid välkommen till oss på öppet hus. Då träffar du lärare och elever som kan berätta mer om hur det är att studera på AlphaCE.

Tf Rektor

Jenny Ilström
073-508 92 63
[email protected]

Uppdrag av Landskrona stad

AlphaCE bedriver SFI utbildning på uppdrag av Landskrona stad

Share this Page: