SFI Malmö

Yrkesinriktad SFI

Studierna byggs upp utifrån dina tidigare erfarenheter och dina framtidsplaner. Vi anpassar vår SFI efter ditt behov och din situation. Yrkesinriktad SFI är ett alternativ för dig som vill studera eller arbeta parallellt med att du studerar SFI. Vi erbjuder högt studietempo med hög kvalitet!

Yrkesinriktad SFI vänder sig till dig som har en universitetsutbildning eller planerar att gå en kortare praktisk yrkesutbildning. För dig som deltar i Arbetsförmedlingens olika utbildningar kommer särskild anpassning till SFI ske. Vårt fokus är jobb och arbetsmarknad!

Som studerande på AlphaCE studerar du enligt din individuella studieplan som upprättas i samband med din start. Förutom studier i de av Skolverket framtagna kurserna i SFI får du även lära dig om svensk arbetsmarknad. Du studerar även yrkesterminologin inom den bransch du har valt.

I fokus för all undervisning står den muntliga kommunikationen – att tala! För att ge samtliga våra studerande den bästa möjliga språkutbildningen har vi små grupper. Genomgångar är uppbyggda kring diskussion och reflektion.

Valbara yrkesförberedande moduler:

1) Barn- och fritidsprogrammet
2) Bygg- och anläggningsprogrammet
3) El- och energiprogrammet
4) Fordons- och transportprogrammet
5) Handels- och administrationsprogrammet
6) Hantverksprogrammet
7) Hotell- och turismprogrammet
8) Industritekniska programmet
9) Naturbruksprogrammet
10) Restaurang- och livsmedelsprogrammet
11) VVS- och fastighetsprogrammet
12) Vård- och omsorgsprogrammet

De här kurserna kan du studera hos oss:

SFI, studieväg 1
kurs A – nybörjarkurs
kurs B – fortsättningskurs

SFI, studieväg 2
kurs B – nybörjarkurs
kurs C – fortsättningskurs

SFI, studieväg 3
kurs C – nybörjarkurs
kurs D – fortsättningskurs

Studietider/studiealternativ:

Samtliga studievägar kan studeras på tider som vi planerar tillsammans med dig. Du har möjlighet att studera förmiddagar, eftermiddagar eller kvällstid.
Måndag – fredag: 8:15 – 12:15
Måndag – fredag: 12:15 – 16:45
Kvällstid måndagar samt onsdagar: 17:30 – 20:30

SFI Intensiv:

För dig som önskar en snabbare studietakt finns möjlighet att i samråd med oss studera SFI Intensiv. Kursupplägg samt innehåll är desamma som för övrig SFI. Studietakten är högre (intensiv) liksom antalet lärarledda lektioner. SFI intensiv omfattar 25 timmar/vecka. Samtliga studier är individuellt upplagda med kontinuerliga intag. Vi erbjuder SFI intensiv på C- och D-nivå.
Måndag – torsdag: 8:15 – 14:30
Fredag 8:15 – 11:30

Kursstart:

Kursstarter sker kontinuerligt och med täta intervaller under hela året. För anmälan vänd dig till VLC (Vägledningscentrum), Föreningsgatan 7, Malmö.

Tf Rektor

Jenny Ilström
073-508 92 63
jenny.ilstrom@alphace.se

Adress: Tuborgsgatan 2B i centrala Malmö

Åker du buss?

– Från Gustav Adolfs Torg tar du buss 1 och kliver av vid Själlandstorget. Därifrån är det en kort gångväg på 3 minuter till AlphaCE.
– Från Hyllie station tar du buss 8 och kliver av vid Dammfri. Därifrån är det en kort gångväg på 3 minuter till AlphaCE.
– Från Södervärn eller Triangeln tar du buss 1 och kliver av vid Själlandstorget. Från Triangeln är det dock bara 800 meters gångväg till AlphaCE.

Studiebesök

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE är du alltid välkommen till oss på studiebesök. Du får träffa lärare och elever som kan berätta mer om hur det är att studera på AlphaCE eller besök vår hemsida, www.alphace.se för mer information.

Share this Page: