Alla våra tjänster och utbildningar

AlphaCE erbjuder tjänster inom både arbetsmarknad och utbildning både till privatpersoner, företag och myndigheter. 

Arbetsmarknadsinsatser/-utbildningar

Tjänster för arbetsgivare

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial yrkesutbildning

Svenska för invandrare (sfi)