Vi har fått projektmedel för att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden närmare arbetsmarknaden. Uppdraget är att arbeta med personerna utifrån deras erfarenhet, förkunskaper, förutsättningar, livssituation och ambitionsnivå.