Projektet Alla har en plats

Vi har fått projektmedel för att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden närmare arbetsmarknaden. Uppdraget är att arbeta med personerna utifrån deras erfarenhet, förkunskaper, förutsättningar, livssituation och ambitionsnivå.

Share this Post: