Intensivkurs i svenska

Intensivkurs i svenska

Vi erbjuder en intensivkurs i svenska för personer som snabbt behöver svenskkunskaper för att komma in i sin nya anställning eller integrering i samhället. Utbildningen bedrivs flexibelt och våra lärare kan komma till arbetsplatsen.

Arbetsmarknaden blir allt mer global och talanger rekryteras från hela världen. Vi hjälper dig som arbetsgivare att utbilda blivande eller redan anställd personal i svenska språket och samhället genom intensivkurs i svenska.

Utbildningen

  • erbjuds på distans, på arbetsplatsen samt i AlphaCE:s lokaler
  • drivs både på heltid och deltid
  • har löpande intag hela året
  • möjlighet att integrera språkutbildningen med lärande på arbetsplats
  • examinera så att eleven uppnår den nivå (A1-C1) enligt GERS (Europaskalan) som arbetsgivaren efterfrågar.

Hur fungerar det?

För att eleven så snabbt som möjligt ska komma in i sin framtida yrkesroll kan undervisningen ske parallellt med praktik eller arbete. På så sätt får eleven en naturlig introduktion till hur det fungerar på arbetsplatsen. Fokus ligger på yrkessvenska och kursen håller högt tempo. Vissa delar av utbildningen kan ske i klassrum och på distans. Första steget är att en kartläggning görs på eleven och sedan utför eleven ett test och därefter upprättas en individuell utbildningsplan i samråd med arbetsgivaren.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Martina Johansson, nationell rektor
Tel: 073-535 79 86
[email protected]

Intensivkurs i svenska Region Skåne

AlphaCE bedriver utbildning i svenska på uppdrag av Region Skåne för personal som är utbildad inom region Skånes verksamhetsansvar i annat land (tex läkare, sjuksköterskor, tandläkare, transportpersonal). Kraven på utbildningsinsatsen är att undervisningen ska kunna bedrivas på flera olika platser i Skåne och att eleverna ska kunna studera på heltid, deltid och distans. Eleverna förväntas inom 1 år uppnå kravet godkänt språkprov i svenska på C1-nivå (enligt GERS-skalan), godkänt betyg i svenska 3 eller svenska som andra språk 3 eller godkänt resultat på Tisus-prov.

AlphaCE bedriver svenskutbildningen på distans eller på plats runtom i Skåne, såsom i Helsingborg, Landskrona, Malmö och Kristianstad.

De flesta av eleverna har anställning i Region Skåne på olika enheter såsom dialysmottagningen, neurologen, sektion för njurmedicin, kirurgi och gastroenterologi, medicinsk stab, Skånes och Lunds universitetssjukhus, vårdcentraler samt Folktandvården.

Eleverna studerar parallellt med arbetet efter helt individuella studieupplägg för att uppnå C1-nivå. Vissa av eleverna förbereds inför anställning och studerar via distans då de fortfarande bor i sitt hemland. En del av eleverna har redan legitimation och språkinsatsen används då istället för att stärka ett visst moment inom det svenska språket eller som en kompetensutvecklande insats inom ett visst område på arbetsplatsen.

Kontaktperson Region Skåne

​Maria Lindborg
[email protected]
076 -887 13 20

Kontakta vår kundtjänst

Via telefon 020-10 44 20 eller via [email protected].

Share this Post: