Intensivkurs i svenska

Intensivkurs i svenska

Vi erbjuder en intensivkurs i svenska för personer som snabbt behöver svenskkunskaper för att komma in i sin nya anställning. Utbildningen bedrivs flexibelt och våra lärare kan komma till arbetsplatsen.

Arbetsmarknaden blir allt mer global och talanger rekryteras från hela världen. Vi hjälper dig som arbetsgivare att utbilda blivande eller redan anställd personal i svenska språket och samhället genom intensivkurser.

Utbildningen

  • erbjuds på distans, på arbetsplatsen samt i AlphaCE:s lokaler
  • drivs både på heltid och deltid
  • har löpande intag hela året
  • erbjuder språkpraktik och lärande på arbetsplats

Hur fungerar det?

För att eleven så snabbt som möjligt ska komma in i sin framtida yrkesroll kan undervisningen ske parallellt med praktik eller arbete. På så sätt får eleven en naturlig introduktion till hur det fungerar på arbetsplatsen. Fokus ligger på yrkesspråk och kursen håller högt tempo. Vissa delar av utbildningen kan ske i klassrum och på distans.

Vill du veta mer

Martina Johansson
Nationell rektor
Mobil 073-535 79 86
E-post [email protected]

Intensivsvenska för personal i Region Skåne

Målet med utbildningen är att eleven uppnår kunskaper i svenska på nivå C1 vilket är kravet från Socialstyrelsen bland annat för att få svensk läkar- eller tandläkarlegitimation.

Läraren följer elevens utveckling genom regelbundna samtal och uppföljningar. I slutet av utbildningen sker en examination. Efter detta får eleven ett intyg om att denne uppfyller kraven i svenska på nivå C1 enligt gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Sedan 2016 kräver Socialstyrelsen detta intyg för att personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från något annat land än Sverige ska kunna söka svensk legitimation.

Kontaktperson för Region Skåne

Maria Lindborg
HR-strateg Region Skåne
Mobil 076-887 13 20
E-post [email protected]

Kontakta vår kundtjänst

Via telefon 020-10 44 20 eller via [email protected].

Share this Post: