Kartläggning

Kartläggning

Vi hjälper er som arbetsgivare att kartlägga er verksamhet och analysera relevanta områden för att komma fram till vilken språknivå som behövs för de olika rollerna på arbetsplatsen.

  • Samlar in data på arbetsplatsen.
  • Förslag på språknivå för de olika rollerna.
  • Leverans av språkbeskrivning med GERS-nivåer i form av matris.

Vi på AlphaCE besöker er arbetsplats för att samla in data. Vilken data vi samlar in varierar beroende på arbetsplats och behov. Det kan till exempel vara material som berör introduktion till medarbetare, säkerhetsföreskrifter och utbildningsmaterial. Vi genomför också intervjuer med relevanta funktioner. Därefter analyserar vi er data och ger förslag på vilka språknivåer som vi bedömer behövs i de olika rollerna på arbetsplatsen.

Ni får sedan en skriftlig sammanställning av språkbeskrivning med GERS-nivåer i form av matris för varje roll ni avropar. En sådan matris kan till exempel användas vid bemanning och rekrytering, i möten där språk diskuteras med medarbetare, i syfte att förklara vilka språkliga färdigheter som behövs för att genomföra en viss arbetsuppgift eller för en viss roll samt i medarbetarsamtal.

Kontakta Martina direkt eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Martina Johansson
Nationell rektor
Tel: 073-535 79 86
[email protected]

Share this Post: