Medicinsk svenska

Medicinsk svenska

AlphaCE bedriver utbildning i språkutbildning på uppdrag av Region Uppsala för personal som är i behov av medicinsvenska/sjukvårdssvenska. Utbildningen syftar till att stärka individer inom medicinsk svenska och terminologi. 

Utbildningen

Utbildningen bedrivs individuellt och kraven på utbildningsinsatsen är att undervisningen ska kunna bedrivas på flera olika platser runtom i region Uppsala och att eleverna ska kunna studera på heltid, deltid och distans.

Eleverna studerar oftast parallellt med arbetet efter helt individuella studieupplägg för att uppnå målen i kursen. Kurstillfällena erbjuds löpande och kan vara i klassrumsform eller på distans via vår lärplattform.

Vid första mötet görs kartläggning och test av eleven och därefter upprättas en utbildningsplan. – Man kan studera Medicinsk svenska 1 som bygger på Svenska för sjukvårdspersonal (enklare språk) eller Medicinsk svenska 2 som bygger på Medicinsk svenska: handbok för utländska läkare (mer komplicerat språk).

Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

Martina Johansson, nationell rektor
Tel: 073-535 79 86
[email protected]

Kontakta vår kundtjänst

Via telefon 020-10 44 20 eller via [email protected].

Share this Post: