Screeningtest

Screeningtest

Behöver ni som arbetsgivare hjälp att säkerställa språknivån av ny arbetskraft i rekryteringsprocessen? Vi på AlphaCE löser det!

Vissa roller kräver vissa språknivåer av olika anledningar, såsom säkerhetsföreskrifter och dylikt. Med screeningtest kan ni säkerställa att språknivån är rätt för rollen.

  • Screeningtest anpassad utifrån roll.
  • Hör- och läsförståelse i svenska språket.
  • Underlag att använda i intervju med kandidat.

Vi tar fram screeningtester till er som ni kan använda i rekryteringsprocessen:
hörförståelse-tester och läsförståelse-tester samt muntliga frågor med enkel bedömningsmatris som rekryterande chef kan använda vid exempelvis intervju.

Screeningtesterna är framtagna enligt GERS (Europaskalan) nivå A1-C1, där vi förser er med screeningtester för den nivån ni efterfrågar.

Vi kan även komma ut till er arbetsplats för att samla in data som vi analyserar. Utifrån det ger vi förslag på vilka språknivåer som vi bedömer behövs i de olika rollerna på arbetsplatsen. Ni får sedan en skriftlig sammanställning av språkbeskrivning med GERS-nivåer i form av matris för varje roll ni avropar. Mer information finns under Kartläggning.

Kontakta Martina direkt eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Martina Johansson
Nationell rektor
Tel: 073-535 79 86
[email protected]

Share this Post: