Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 1

Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 1

Kurskod: GRNSVAA
Poäng: 100

I kursen får du utveckla dina kunskaper i svenska språket, både vad gäller tal och skrift. I kursen får du träna på att kommunicera, använda språket, läsa och analysera både skönlitteratur och faktatexter samt använda språket i olika sammanhang, t.ex. yrkeslivet. 

Hos oss på AlphaCE kan du komplettera dina kunskaper i svenska språket. Svenska som andraspråk är en naturlig fortsättning efter SFI, eller om du har den grunden och behöver träna i ett större sammanhang. Svenska som andraspråk är ofta ett grundläggande krav för andra gymnasiala komvuxutbildningar.

Vi erbjuder Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 1 i

Denna beskrivning av innehållet är hämtad från Skolverket, vill du veta mer om hur vi jobbar med ämnet är du varmt välkommen att höra av dig till oss.


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

Läsa och skriva

 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för att bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, digitala medier och verktyg.
 • Uttal, betoning och satsmelodi.

Sakprosatexter och berättande texter

 • Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
 • Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Olika sätt att söka information, från internet och andra källor.
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.

Förkunskapskrav

 • Kursen bygger vidare på kunskaper från SFI kurs D.

Har du frågor om behörigheter eller förkunskapskrav hör gärna av dig till oss.

Ansök till din kommun

Du söker kursen via din egen kommuns hemsida. Mer information om hur du hittar dit finns under respektive ort där vi bedriver kursen. Behöver du hjälp att ansöka är du alltid varmt välkommen att hör av dig till oss.

Alla komvuxkurser är helt avgiftsfria. Samtliga kurser är dessutom CSN grundande vilket innebär att du kan söka studiemedel.

Betyg ges på samtliga kurser.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial.

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE? Då är du självklart välkommen till oss på studiebesök. Du får möjlighet att träffa lärare och andra elever som kan berätta mer om hur det är att studera hos oss.

Hör av dig via formuläret nedan så bokar vi in en tid då vi kan ge dig bästa möjliga välkomnande!

Kontakta vår kundtjänst

Via telefon 020-10 44 20, mejl [email protected] eller formuläret nedan. 

Share this Post: