Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 2

Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 2

Kurskod: GRNSVAB
Poäng: 200

I kursen får du utveckla dina kunskaper i svenska språket, både vad gäller tal och skrift. I kursen får du träna på att kommunicera, använda språket, läsa och analysera både skönlitteratur och faktatexter samt använda språket i olika sammanhang, t.ex. yrkeslivet. 

Hos oss på AlphaCE kan du komplettera dina kunskaper i svenska språket. Svenska som andraspråk är en naturlig fortsättning efter SFI, eller om du har den grunden och behöver träna i ett större sammanhang. Svenska som andraspråk är ofta ett grundläggande krav för andra gymnasiala komvuxutbildningar.

Vi erbjuder Svenska som andraspråk (grund), nationell delkurs 2 i

Denna beskrivning av innehållet är hämtad från Skolverket, vill du veta mer om hur vi jobbar med ämnet är du varmt välkommen att höra av dig till oss.


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

Läsa och skriva

 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och för att anpassa läsningen till textens form, innehåll och syfte. Att urskilja tydliga budskap i texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga en texts innehåll med hjälp av inledning och avslutning. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att uttrycka sin åsikt samt ställa följdfrågor.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder, digitala medier och verktyg.
 • Uttal, betoning och satsmelodi.

Sakprosatexter och berättande texter

 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel instruktioner, enkla reportage och insändare samt hur texternas innehåll kan organiseras.
 • Sakprosatexters typiska språkliga drag.
 • Modern skönlitteratur och annan fiktion som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och innehåll.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel stödord, tankekartor och andra sätt att gruppera och associera information eller ett innehåll.
 • Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Nyanser, värdeladdning och betydelseomfång i vardagliga ord och begrepp.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk samt skillnader i språkanvändning beroende på syfte och mottagare, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel mellan språkens ljud- och skriftsystem.

Informationssökning och källkritik

 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor.
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.

Förkunskapskrav

Har du frågor om behörigheter eller förkunskapskrav hör gärna av dig till oss.

Ansök till din kommun

Du söker kursen via din egen kommuns hemsida. Mer information om hur du hittar dit finns under respektive ort där vi bedriver kursen. Behöver du hjälp att ansöka är du alltid varmt välkommen att hör av dig till oss.

Alla komvuxkurser är helt avgiftsfria. Samtliga kurser är dessutom CSN grundande vilket innebär att du kan söka studiemedel.

Betyg ges på samtliga kurser.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial.

Är du nyfiken på hur det är att studera hos oss på AlphaCE? Då är du självklart välkommen till oss på studiebesök. Du får möjlighet att träffa lärare och andra elever som kan berätta mer om hur det är att studera hos oss.

Hör av dig via formuläret nedan så bokar vi in en tid då vi kan ge dig bästa möjliga välkomnande!

Kontakta vår kundtjänst

Via telefon 020-10 44 20, mejl [email protected] eller formuläret nedan. 

Share this Post: