Våra tjänster

Vi jobbar nära Arbetsförmedlingen, kommunen och andra offentliga aktörer, som ett stöd för både handläggare och arbetssökande. Våra arbetsgivarkontakter är en stor tillgång och vi fokuserar på att hjälpa människor till jobb.

Vår affärsidé är att stötta och skapa bättre förutsättningar för människor på arbetsmarknaden. Rätt matchning är A och O.

Våra avtal baseras på LOU eller LOV.

Om Lagen om offentlig upphandling, LOU

LOU innebär att kommunen, Arbetsförmedlingen eller annan offentlig aktör bestämmer vad som ska utföras. Alla som uppfyller kraven får lämna anbud som värderas utifrån pris och kvalitet.

Om Lagen om offentlig valfrihet, LOV

Alla leverantörer på marknaden får lika ersättning för samma typ av tjänst. Den som tar emot tjänsten väljer utförare. Leverantören konkurrerar därför enbart med kvalitet.

Trygghetsfonden, TSL

Vi har ett avtal med Trygghetsfonden. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen att finna en ny anställning eller starta eget.

Share this Page: