Fristående kurser inom handel och administration

 

AlphaCE erbjuder ett antal kurser på gymnasial nivå i samarbete med Kungsbacka kommuns vuxenutbildning. Samtliga kurser bedrivs som flexundervisning.

Studietakt
Du kan välja att läsa kurserna på heltid eller deltid.

Praktisk information
Det kostar inget att gå kurserna. Du kan ansöka om studiemedel hos CSN. Betyg ges på samtliga kurser. Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial.

Ansökan
http://www.vuxenutbildning.kungsbacka.se/

Våra lokaler

Undervisningen bedrivs i våra lokaler som ligger på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16. Utöver klassrum och grupprum finns det tillgång till lunchrum med kylskåp och mikrougn.

Kontakt
För mer information, kontakta Ulrika Grönqvist, ulrika.gronqvist@alphace.se, tfn 076-180 31 82.

Kursnamn Kurskod Poäng
Administration 1 ADMADM01 100
Administration 1 ADMADM02 100
Administration – specialisering ADMADM00S 100
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0 100
Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogr GYARHA 100
Handel specialisering HANHAN00S 100
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 100
Personlig försäljning 3 FÖSPER03 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 100
Praktisk marknadsföring 3 HANPRA03 100
Receptions- och konferensservice ADMREC0 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100
Telefon och internetservice FÖSTEL0 100
Utställningsdesign 3 UTSUTS03 100

 

 

Share this Page: