Industriutbildning – inriktning CNC

Vill du jobba inom den svenska industrin? Bli svetsare, kanske? Passa på att skaffa den behörighet som krävs! Många industriföretag är i stort behov av CNC-operatörer. Om du går vår yrkesutbildning på totalt 44 veckor har du goda möjligheter att få arbete inom industribranschen. Ta chansen, det finns gott om jobb!

Utbildningsanordnare:
AlphaCE

Underleverantör:
Kunskapscompaniet

Adress:
Köpmangatan 1, Eskilstuna

Utbildningsnivå:
Gymnasial yrkesvux

Startdatum:
2017-02-06

Slutdatum:
2017-12-08

Antal veckor:
2 veckor orienteringskurs + 42 veckor yrkesutbildningskurser

Förkunskapskrav:
– Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande
– Matematik grundläggande

Gymnasiepoäng:
1100 (25 poäng/vecka)

Ansökan öppen:
2016-12-07 till 2016-12-28 (Ansökningslänk öppen fr.o.m. 7 december)

Antagning av elever:
2017, Vecka 2

Betyg utdelas:
Ja

Max antal studerande:
20

Ansvarig rektor:
Eva Jansson/Veronica Haugdahl

Ansvarig AlphaCE:
Ulrika Grönqvist

Kontaktperson:
Lars Ollson, Kunskapscompaniet

Share this Page:
Read More&source=AlphaCE Coaching and Education" class="social-icon si-borderless si-linkedin" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="LinkedIn" target="_blank">