AlphaCE Coaching & Education

Stöd och matchning

Vi vet var jobben finns och har många arbetsgivarkontakter.

Vuxenutbildning

Små grupper och nära koppling till arbetsmarknad.

Svenska för invandrare

Sfi med koppling till jobb och dina intressen.

Våra solskenshistorier

Vilja och rätt attityd blev vägen till jobb

När Awelkhere började i Stöd och matchning på AlphaCE berättade han för sin handledare David, att han inte var klar med SFI, saknade utbildning och inte hade körkort. Men Awelkhere hade en bra attityd och har varit tydligt med hur mycket ett arbete skulle betyda för honom.

Arbete i väntan på utbildning

Emilia var väldigt aktiv och aktuell till flera tjänster på företag som AlphaCE hade kontakt med. Hon hade dessutom många egna kontakter.

Två veckor räckte för att få jobb

Nu jobbar jag som personligt assistent och detta känns fantastiskt. På min arbetsplats pratar vi mycket med varandra och mitt svenska blir bättre för varje dag.