Coronavirus (covid-19)

Coronavirus (covid-19)

AlphaCE-koncenen agerar på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. För oss är säkerheten och omsorgen för vår personal, våra deltagare och kunder högsta prioritet. Som organisation har vi ett samhällsansvar för att förhindra smitta. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt våra huvudmäns riktlinjer - Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Nedan har vi sammanställt de riktlinjer som gäller för koncernen just nu. Vi är medvetna om att situationen ändras hela tiden och att vi kan behöva ändra våra riktlinjer.

  1. Vi har ett gemensamt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att minska smittspridning. 
  2. Medarbetare och elever/deltagare stannar hemma vid förkylningssymtom (gäller även lindriga symtom). Man ska vara symtomfri i två dagar innan man går tillbaka till arbetet/skolan.
  3. Vi följer regeringens rekommendation att från och med 2020-03-18 införa distansutbildning på vuxenutbildningen.
  4. Det finns i dagsläget inga restriktioner kring att stänga AF-verksamhet men vi vill minimera att större folksamlingar bildas. Större gruppaktiviteter som invigning, mässor, företagsevent ställs därför in.
  5. Tjänsteresor för medarbetare övervägs noga, möten bokas om möjligt om eller sker digitalt. Pendling till och från arbetet berörs i dagsläget inte av detta.

Vi följer regeringens rekommendation att från och med 2020-03-18 införa distansutbildning på vuxenutbildningen. Våra lärare kommer att driva utbildning med flexibilitet och göra allt för att bibehålla samma höga kvalitet. Mer specifik information kommer från ansvarig lärare.

I de tjänster som utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen kommer mer information via kontakt med handledare.

Har du som deltagare/elev frågor ställer du dessa till din kontaktperson på AlphaCE.