För företag

För företag

AlphaCE erbjuder rekryterings- och bemanningstjänster åt företag som vill kombinera samhällsnytta med affärsnytta.

Vi rekryterar från målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. En del kan ha varit arbetssökande länge. Andra har bristande kunskaper i svenska språket eller någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Mångfald berikar. Genom att jobba med oss får du stöd och hjälp att rekrytera personer som har rätt kompetens samtidigt som du bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi har rekryterat flera personer via AlphaCE . Kandidaterna har matchat de kriterier som vi har satt upp samtidigt som det är socialt hållbart. Båda är lika viktiga för oss.

Torkel Kristoffers, vd för hemstädningsföretaget Vardagsfrid

Torken-2