Stöd och matchning

Stöd och matchning

Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande kan du ha rätt till tjänsten Stöd och matchning. Just nu kan du få hjälp av oss oavsett var i landet du bor.

Du kan få hjälp att hitta jobb, skapa ansökningshandlingar och få kontakter med arbetsgivare i flera olika branscher. Vi har kontakt med hundratals arbetsgivare och har genom åren hjälpt tusentals personer ut i jobb.

I tjänsten Stöd och matchning finns det även möjlighet att få studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språk- eller dataundervisning.

Maria-vid-datorn

Min handledare har stöttat mig att ta kontakt med arbetsgivare själv. Jag har fått ett jobb, men det som betytt mest är stödet. Jag har helt enkelt fått ett bättre självförtroende.