Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

AlphaCE värnar om dina personliga uppgifter och din integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna policy vill vi ge information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, fyller i formulär, registrerar dig till någon av våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Personuppgifter som vi behandlar och varför

Om du registrerar dig eller skickar dina personuppgifter till oss för att vi t.ex. ska kunna kontakta dig godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Ändamål för behandling av personuppgifter Vår lagliga grund för att behandla uppgifterna
För att hantera förfrågningar och kundtjänstärenden. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna hjälpa till vid frågor och kundtjänstärenden. Detta kan även innefatta uppföljande frågor, enkäter och kontakter.
För att kunna analysera trafik och besök på vår webbsidan samt göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och datasystem. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna förbättra innehållet på webbplatserna samt att göra förbättringar och ändringar av tekniken som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats.
För att kunna förhindra missbruk och olovlig/olaglig användning av våra tjänster Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna ha säkra datasystem.

Dina rättigheter beträffande behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att begära att AlphaCE lämnar information till dig om sin behandling av dina personuppgifter samt att begära rättelse och/eller radering av sådana personuppgifter samt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska skickas till [email protected].

Även om du begär att din personuppgifter raderas kan AlphaCE trots detta komma att spara vissa personuppgifter, om sådan behandling kan stödjas på någon annan rättslig grund, såsom att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om AlphaCE i övrigt har ett berättigat intresse av att behålla uppgifterna.

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att AlphaCEs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.