Vår historia

Vår historia

AlphaCE startade våren 2012. Redan från start hade vi fokus på arbetsgivarkontakter och jobb, vilket har hjälpt tusentals arbetssökande till anställning.

Under 2012 - 2017 växte företaget snabbt och bedrev under en period både Svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildningar i flera branscher. Branschen hade en turbulent period 2018 -2020 vilket resulterade i att stora delar av verksamheten avvecklades.

Sedan våren 2020 bedriver AlphaCE matchande och stöttande insatser som syftar till att hjälpa arbetssökande ut i jobb och arbetsgivare att hitta kompetens. Vårt fokus är främst dem som står långt från arbetsmarknaden.

Simret, Bita och Ann E