Om oss

AlphaCE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på coachning, utbildning och matchning – alltid med kvalitet och resultat i fokus.

Vision: Alla har en plats på arbetsmarknaden!

Affärsidé: Att stötta människor och skapa bättre förutsättningar för dem på arbetsmarknaden.

Tjänster: Erbjuder coachande, förberedande och utbildande insatser som underlättar och skapar bättre förutsättningar för individer att komma in på eller stå bättre rustade för arbetsmarknaden.

  • Antal anställda: ca 28 anställda
  • Verksamhet: 10 orter
  • Huvudkontor: Uppsala

Organisationsnummer: 556723-5436
Bg: 5813-8447
Postadress huvudkontor: AlphaCE, Bergsbrunnagatan 18, 753 23 Uppsala