Företagsfakta

AlphaCE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på coachning, utbildning, etablering och matchning – alltid med kvalitet och resultat i fokus.

Vision: Alla har en plats på arbetsmarknaden!

Affärsidé: Att stötta människor och skapa bättre förutsättningar för dem på arbetsmarknaden.

Tjänster: Erbjuder coachande, förberedande och utbildande insatser som underlättar och skapar bättre förutsättningar för individer att komma in på eller stå bättre rustade för arbetsmarknaden.

  • Antal anställda: 460
  • Omsättning 2015: 180 miljoner
  • Verksamhet: 50 orter i Sverige, indelade i 10 regioner.
  • Huvudkontor: Kalmar

Filmen Så funkar AlpahCE:

Organisationsnummer: 556868-9177
Bg: 831-2456
Postadress huvudkontor: AlphaCE, Skeppsbrogatan 24, 392 31 Kalmar

Dela gärna denna sida: