AlphaCE deltar i Vinnova-projekt för ny SFI-pedagogik

Nyhet 2016-09-29

Språkinlärning och modern teknik låter kanske som begrepp med en milsvid skillnad. Tack vare ett initiativ från KTH, med ekonomist stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, kan studier inom SFI snart komma att revolutioneras. AlphaCE är delaktiga i den högintressanta utvecklingen.

– Vi vill inte bara köra bussen, utan också vara med och göra bussen bättre, säger IT-chefen Botond Pakucs.

Det innebär en samhällsutmaning att hjälpa nya svenskar bemästra vårt melodiösa språk, med sitt virrvarr av regler, undantag och grammatiska snårigheter.

Svenskundervisningen måste vara tidseffektiv och ekonomiskt försvarbar. Samtidigt vet alla att inlärning går lättare om man har roligt. Behovet av modernt teknikstöd, som ett komplement till traditionell klassrumsundervisning, går inte att blunda för.

Projektet Svenska överallt: SFI med språkbad drivs av KTH med hjälp av andra aktörer, varav AlphaCE är en. Att träna språk ute i samhället – i den fysiska omgivningen – med hjälp av ny teknik är central idé för projektet, som finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik samt chef för Avdelningen för kommunikationsnät vid KTH, är initiativtagaren bakom det hela.

– Just det här projektets mål är att utveckla ny teknik för SFI. Man har tagit fasta på att det finns ett enormt behov av detta, berättar Botond Pakucs, som representerar AlphaCE:s intressen i projektet.

Tre tekniklösningar för att främja SFI-elevers lärande står i fokus. Dels satsar projektet på webbteknik för stöd i undervisningen. Mobilbaserad kommunikation som språkstöd ute i det verkliga samhället är ett annat huvudmål och för det tredje arbetar man med dataanalys för att bland annat mäta hur väl språkbadet – det vill säga inlärning i elevens egen omgivning – fungerar.

Forskarna vill veta vad eleverna och lärarna behöver

Tillsammans med KTH och forskningsinstitutet SICS har AlphaCE suttit ner och diskuterat vilka behov som finns, för såväl eleverna som lärarna.

Under första året har projektet genomgått en projekteringsfas. Lärare och elever från AlphaCE har under en heldag fått träffa forskarna inom datavetenskap, några av världens främsta. Forskarna har varit lyhörda för hur utbildningskraven inom SFI ser ut rent formellt men också lyssnat på lärares och elevers individuella tankar och synpunkter. Mötet var mycket uppskattat av alla parter.

– Själva tekniken som sådan finns visserligen sedan tidigare, medger AlphaCE:s Botond Pakucs, men inom språkutbildning rent generellt har tekniken ännu inte tillämpats i någon nämnvärd utsträckning och ännu mindre när det gäller Svenska för invandrare. I projektets nästa fas, som inleds efter årsskiftet, ska tekniken börja utvecklas och AlphaCE kommer att vara delaktiga i att hjälpa till och utvärdera resultaten.

Vad innebär då den nya tekniken för SFI och språkinlärning, rent konkret?

Språkinlärning behöver inte vara begränsad till klassrummet. Med hjälp av den nya tekniken kan läraren planera en bana, till exempel ett promenadstråk, som eleverna uppmanas att följa för att träna på olika moment i undervisningen.

– När eleven till exempel passerar eller går in på ett bibliotek dyker ett avsnitt upp i elevens app, med information om öppettider eller användbara fraser på ett bibliotek. På så vis hoppas man att eleven vågar mer, kanske går in och blir mer bekant med miljön, förklarar Botond Pakucs.

På samma sätt kan butiker tillhandahålla användbart vetande blixtsnabbt i mobilen, när eleven befinner sig i närheten. Stationer och hållplatser kan med fördel förmedla lättillgänglig kunskap om offentliga transportmedel, vid naturområden visas orienteringskartor, en upplysning om allemansrätten eller vår svenska flora och fauna, vid fiskevatten informeras eleven om regler för fiske och så vidare.

Också i klassrummet är appen tänkt att kunna vara till stor hjälp för att lösa uppgifter. För lärarens del ska tekniken underlätta anpassning av utbildningsnivå för såväl hela grupper som enskilda individer.

I en tredje fas av projektet ska forskarnas programvara tillämpas rent praktiskt, och här har AlphaCE en konkret roll – det är AlphaCE:s lärare och elever som först erbjuds möjlighet att sätta den nya tekniken på prov.

– Appen skulle kunna berätta vad eleven är duktig på och ge förslag på vad man behöver träna lite extra på. Någon kanske är bra på sj-ljudet men behöver träna vokaler, någon annan är en fena på meningsbyggnad men behöver träna på en och ett. För läraren blir appen en utmärkt assistent, som kan hjälpa till att visa vad enskilda elever behöver. För att uppnå det tillämpar man bland annat ”maskininlärning”, ett nytt och väldigt hett delområde inom datavetenskap, säger Botond Pakucs.

Varför är AlphaCE intresserade av projektet?

Om projektet faller väl ut, och forskarna från KTH och SICS lyckas utveckla en app som kan användas på ovan beskrivna sätt, hyser AlphaCE en förhoppning om att kunna erbjuda den till sina egna SFI-elever. Men Botond Pakucs betonar att man med sin delaktighet i projektet också vill visa att man brinner för att ständigt göra förutsättningarna för språkinlärning så bra och effektiva som möjligt.

– AlphaCE vill vara med och ta fram ny teknik för bättre språkinlärning för nyanlända. Vi vill vara bland de främsta i utbildningsbranschen och kunna erbjuda det bästa som finns att tillgå. Man kan säga att vi inte bara kör bussen, vi är också med och gör den lite bättre.

Läs mer på:

www.vinnova.se
www.kth.se/ees/