Steg till arbete

Steg till arbete

AlphaCE bedriver tjänsten Steg till arbete på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Insatsen passar dig som har varit borta från arbetsmarknaden länge och är osäker på din förmåga att arbeta. Målet är att du ska börja arbetspröva samtidigt som du har tillgång till stöd.

Här får du möjlighet att kartlägga dina resurser, stöd i att hitta lämpliga yrkesområden och hjälp att successivt öka din arbetsförmåga.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till insatsen. Arbetsförmedlingens KA-nummer är 10074279

Steg till arbete är en bra insats för dem som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Det är en förmån att få vara med på den förändringsresan.

Pernilla Enberg, som är handledare hos AlphaCE

Pernilla snäll