Ångeprojektet

Ångeprojektet

Ångeprojektet

Vi bedriver ett EU-projekt i Ånge. Syftet är att hjälpa utrikesfödda arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.

Projektet försenades på grund av pandemin och startade våren 2022 samt beräknas vara klart våren 2023.

Har ni frågor  vänligen kontakta vd Maria Mattsson Mähl på 070-6961033.