En fot i Stöd och matchning, en fot ute i verkligheten – möt Kristina, en av AlphaCE:s skickliga coacher

 

En snabb och tydlig kartläggning samt att göra rätt matchning är viktigast av allt när man arbetar med AlphaCE:s vision, alla har en plats på arbetsmarknaden. Detta är något AlphaCE:s Kristina Svensson starkt betonar. Kristina arbetar från Ängelholm och är uppdragskoordinator för Stöd och matchning i Region Helsingborg. Just nu leder hon en utbildning för kollegorna i övriga delar av landet.

I Region Helsingborg har AlphaCE:s handledare inom uppdraget Stöd och matchning, med effektiv ledning av sin UK Kristina Svensson, visat särskilt fina resultat när det gäller att hjälpa deltagare till passande jobb.

– God omvärldsbevakning är A och O. Våra handledare har jättebra koll på arbetsmarknaden, på branscherna och på företagen. Vi behåller en fot ute i verkligheten och en inom vårt eget uppdrag. Det är tack vare det vi kan matcha våra deltagare mot jobb så pass bra som vi gör idag, berättar hon.

Som bekant startar Stöd och matchning, för varje ny anvisad deltagare, med en kartläggning av personens bakgrund, önskemål och förutsättningar. Här, menar Kristina, är det särskilt viktigt att lägga fokus och göra en effektiv och välriktad insats.

– Man kan alltid bli tydligare vid genomförandet av kartläggningen, vid själva uppstarten för varje ny deltagare. Det handlar om att så snabbt som möjligt förstå individen som startar hos oss. Ju tydligare kartläggning, desto snabbare kan vi sätta igång att dra i rätt trådar inom vårt nätverk av företagskontakter.

Intern utbildning

Om sitt och kollegornas resultatgivande och effektiva arbetssätt berättar Kristina när hon tillsammans med andra besöker kollegor i andra delar av landet. AlphaCE:s interna utbildning inom Stöd och matchning har hittills fått god respons på de två orter där utbildningen redan hållits – Växjö och Helsingborg. Nu återstår Gävle, i november.

– Våra kollegor tycker att de får ett uppsving i motivation. Vi väcker deras gamla, redan befintliga kunskaper till liv. AlphaCE har kunnig och välutbildad personal men efter ett tag är det lätt hänt att man går på gamla meriter, ”gör som man brukar”… Vi vill väcka tanken ”Just ja! Det där kan jag ju! Det där ska jag nog ta upp igen, den där metoden ska jag börja använda mig av igen!”

Beträffande vilka jobb man lyckats hjälpa deltagarna till i regionen finns ingen tydlig röd tråd, menar Kristina. Det handlar om vitt skilda arbetsgivare, företag och branscher. Också inom etableringen för nyanlända, för vilken Stöd och matchning-uppdraget öppnades upp under försommaren, har man haft goda framgångar.

– De allra flesta av våra deltagare som får jobb behåller också jobben. Om man av en händelse inte behåller jobbet en längre tid kan det ju bero på olika saker, som att man tagit ett säsongsjobb till exempel.

Hur får man då deltagaren att stanna kvar hos sin nya arbetsgivare? Återigen, kartläggningen och matchningen…

– Det handlar om att ställa bra frågor, frågor som har substans. Om någon vill bli helikopterförare men saknar certifikat för att flyga helikopter behöver inte det betyda att ambitionen är orealistisk. I så fall kanske en utbildning är rätt väg att gå. Jobbar man med det man helst vill är man också mer benägen att stanna kvar.

”Aldrig avfärda nån”

Deltagare som anvisas till Stöd och matchning kan anses stå nära arbetsmarknaden eller en bit ifrån. När någon blir anvisad till uppdraget ingår personen i ett av fyra möjliga spår. Spår 4 finns till för deltagare som anses stå allra längst från arbetsmarknaden men Kristina berättar att utmaningen för hennes och kollegornas del inte nödvändigtvis behöver vara större när man arbetar med dessa personer…

– Vi gör ingen skillnad på deltagare och deltagare. Även den med högtflygande planer eller den som står långt från arbetsmarknaden har en plats på den. Så rent tekniskt behöver det inte vara svårare att hjälpa deltagaren till jobb oavsett spår. Det gäller att hitta arbetsgivare som är öppna för att anställa den typ av person som kanske står långt från arbetsmarknaden men ändå har kvaliteter. Visst, det tar kanske lite längre tid att få alla bitar att falla på plats vissa gånger, men man får aldrig avfärda nån på förhand för börjar vi tänka i de banorna, att det skulle vara skillnad på deltagarna, då tror jag vi är ute på hal is.

Avslutningsvis passar Kristina på att betona vikten av goda arbetsgivarkontakter:

– Kontakten med företagen är viktig, det handlar om vårt goda rykte. Om de deltagare vi rekommenderar när en arbetsgivare hör av sig till oss är välmatchad hör arbetsgivaren kanske av sig till just oss nästa gång man behöver rekrytera. Det blir en win-win-win-situation – för arbetsgivaren, för AlphaCE och, kanske viktigast av allt, för deltagaren själv!