AlphaCE levererar i ”Job Destination Europe”

AlphaCE levererar i ”Job Destination Europe”

AlphaCE levererar praktikplatser till projektet ”Job Destination Europe”, ett tyskt EU-projekt med målet att ungdomar från Berlin ska bli bättre rustade för framtida arbete eller studier. Projektet drivs av ett tyskt coachningsföretag och finansieras av EU och tyska staten.

AlphaCE tog under sommaren 2018 emot 10 ungdomar från Berlin som fick praktisera på olika företag i Uppsala.

Therese Broström är projektledare för projektet på AlphaCE.

­– Deltagarna är unga vuxna som ännu inte har fått jobb i Tyskland inom sitt utbildnings- eller intresseområde. Målet är att praktiken ska leda till arbete eller studier så att deltagarna blir självförsörjande i Tyskland eller annat land.

Share this Post: