Jörgen hjälper när andra har gett upp

Jörgen Markström arbetar som handledare åt människor där sjukvården, Försäkringskassan och andra aktörer har gett upp hoppet om att få tillbaka dem in på arbetsmarknaden igen. De deltagare Jörgen möter har varierad bakgrund men den gemensamma nämnaren är kognitiva nedsättningar och att deras föräldrar tecknade en försäkring för dem när de var barn. Nedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad genom till exempel en trafikolycka.

Har man fått en skallskada blir man ofta känslig för ljud, ljus och stress. Då kan det vara svårt eller till och med omöjligt att klara sin vardag. Den här målgruppen känner ofta stor sorg och skuld.  Sorg över sin förlorade kapacitet och skuld för att man inte klarar sig själv och därför behöver väldigt mycket hjälp av sin omgivning, förklarar Jörgen.  

Initialt gör Jörgen en kartläggning där han ser över individens situation. Syftet med insatsen är i första hand att se till så att vården, psykiatrin och berörda myndigheter gör det dom ska. I andra hand är uppdraget att få individen ska få ökad kontroll över sin situation. Då handlar det mycket om att deltagaren ska lära sig mer om sina nedsättningar och själva bli specialister på sin egen förmåga.  

Jag börjar ofta med att prata om ljus och ljud, berättar Jörgen. Deltagarna behöver måste förstå hur hjärnan fungerar. De inser inte att ljud och ljus påverkar våra intryck och skapar stress. En person som har en hjärnskada behöver ganska lite information för att bli stressad. Ofta är deras hjärna ”filterlös”. De har tappat förmågan att selektivt ta bort information som är oviktig i en situation.

Att få ökad kunskap om sig själv och sin egen hjärna är första steget. Nästa steg är att lära sig använda olika verktyg som underlättar i vardagen. Inte minst är det viktigt att minimera intrycken i vardagen och att skapa vilopauser för hjärnan.

För den här typen av målgrupp är det viktigt att minimera ljud i vardagen. Det kan vara allt från radio och bakgrundsmusik till mobiltelefonens olika funktioner. Det går att stänga av ringsignaler och påminnelser i telefonen som stressar och pockar på uppmärksamhet. Det har man ofta inte gjort trots att det gör stor skillnad, förklara Jörgen.

En annan viktig funktion är att hitta rutiner och ramverk som underlättar i vardagen. En av de första saker vi gör är att använda kalender och att hitta rutiner som ger deltagaren och hens omgivning en överblick. Det kan vara enkla saker som att varje söndag sitta ned med familjen och göra ett schema för nästa vecka. Schemat kan innehålla allt från rutiner som rör mat, sömn och motion till viktiga läkarbesök. Även de enklaste sakerna kan bli oöverstigliga mentala berg för någon som mår psykiskt dåligt.

Igår pratade jag med en deltagare. Hon var så stolt för att hon hade kommit i gång med att duscha tre gånger i veckan, förklarar Jörgen.

En människa som vet hur det är att vara självgående och är van att kunna klara sin vardag blir förtvivlad när den förmågan slås ut. Därför lägger Jörgen mycket tid och fokus på acceptens. Det är viktigt att man klarar att acceptera det nya utgångsläget. Det är först när acceptens finns, som man kan börja arbeta framåt. Jörgen förklarar att hans arbete består av två saker. Det första är att möta deltagaren där hen befinner sig. Det har ofta hänt olika saker mellan avstämningarna som deltagaren behöver ventilera och förstå. Det andra är att hitta strategier och verktyg för att ta sig framåt. För att lyckas krävs väldigt mycket tid och tålamod.

Det tar tid och det krävs mycket tålamod för att åstadkomma hållbara resultat. En tjej som började hos mig sommaren 2020 orkade inte ens lämna sitt hem då. Hon låg hela dagarna. Hon har kämpat hårt med att börja promenera korta promenader för att till slut komma i väg till ett gym och träna regelbundet. Nu har hon precis börjat arbetspröva fyra timmar varje vecka. Det är ett stort steg framåt.

För en person som varit borta från arbetslivet länge kan det vara oerhört krävande att vara på en arbetsplats. Där får man många nya intryck och hjärnan exponeras för väldigt mycket information. Då är risken stor risk att det blir bakslag på hemmaplan. Att Jörgen finns kvar som stöd är en framgångsfaktor. Det är viktigt att få hjälp att hantera de rädslor och utmaningar som ett bakslag innebär.

Det finns tusentals människor som av olika anledningar har drabbats av hjärntrötthet. Den digitala miljön med ständig uppkoppling och konstanta intryck är inte bra för oss. Psykisk ohälsa är ett gigantiskt problem som bara växer och det finns många som skulle behöva lyssna på Jörgens råd.

Just nu hjälper jag sexton deltagare, men det finns tusentals människor som behöver den här hjälpen, avslutar Jörgen.