Lärare blir lärare igen

Lärare blir lärare igen

Vi på AlphaCE jobbar med att hjälpa våra deltagare att snabbt komma ut i arbete. Vi har kontakter med många arbetsgivare vilket gör att vi vet var jobben finns.

– Tack vare min handledares kontakter och ambitioner fick jag jobb på en skola i Helsingborg.

Parvin är utbildad lärare från Iran och har bott i Sverige länge. Hon är också utbildad trädgårdsingenjör och jobbade som det fram till att företaget varslade personal. Under två år sökte Parvin andra arbete och jobbade lite extra på olika arbetsplatser. Hon har även jobbat som tolk.

När Parvin kom till AlphaCE var hon väldigt aktiv i sitt arbetssökande. AlphaCE hade goda kontakter med en skola i Helsingborg och eftersom Parvin hade en lärarutbildning i grunden och dessutom vidareutbildning i Sverige var skolan väldigt intresserad av hennes kompetenser. De valde direkt att anställa henne efter att de träffats.

Share this Post: