SFI och vårdutbildning i kombination

Senait kom till Sverige år 2018 från Eritrea. I hemlandet arbetade hon som undersköterska, frisör och på restaurang. Att Senait arbetat inom serviceyrken märks tydligt i hennes öppna och nyfikna framtoning. Hon hade en positiv inställning till alla hon mötte på AlphaCE såsom andra arbetssökande och hennes handledare.

I Sverige har dock Senait, som så många andra, haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Delvis har detat bottnat i bristande färdigheter i svenska språket. Att lära sig språket för att kunna komma in på arbetsmarknaden är därför något som Senait aktivt har arbetat med under tiden hon varit deltagare på AlphaCE. Hon har bland annat läst SFI, svenska för invandrare

”SFI är jättebra. Jag lär mig prata och skriva på svenska mer och mer” förklarar Senait.

Senait läste till undersköterska på gymnasiet i Eritrea. Hon vill mer än något annat få möjlighet att arbeta inom vården i Sverige.

Jag är bra med människor. Jag tycker om att vara fysiskt aktiv. Jag är stark, noggrann och tycker om att hjälpa de äldre.” berättar Senait.

Senait har nu börjat läsa en utbildning som heter Omvårdnadsassistent med SFI. Det är en utbildning som är som skräddarsydd för Senait. Hon får möjlighet att studera det svenska språket samtidigt som hon repeterar omvårdnadskurser och praktiserar på ett äldreboende en dag i veckan. Praktiken ger henne goda möjligheter att visa upp sin kompetens och knyta kontakter inom kommunen som är en stor arbetsgivare.