Sodexo rekryterar via AlphaCE

Annica Kronholm är chef på Sodexo och en av dem som rekryterat personal via AlphaCE. Hon tycker att samarbetet fungerar väl och hon uppskattar enkelheten.

Dem jag har kontakt med är alltid tillgängliga och professionella. Det är högt i tak och det finns en ärlighet oss emellan. Vi får hjälp som gör att vi lyckas i våra utmaningar när vi behöver medarbetare, säger Annica.

Företagskulturen inom Sodexo är inkluderande och det finns en uttalad strategi att jobba med mångfald och inkludering. Något som också Annica ger uttryck för.

Vi gör ingen skillnad på olika individer. Talanger finns överallt och vi vill ta socialt ansvar, förklarar Annica.

De personliga egenskaperna är viktiga när Sodexo söker personal. Att man har rätt inställning och driv är viktigt. Det är också viktigt att man är lojal och vill arbeta med det man är anställd för över tid.

Rätt person och rätt egenskaper är viktigare än vilken bakgrund och historik man har, berättar Annika.

Sodexo är ett företag som växer, men det är viktigt att växa med kvalitet. Därför är samarbetet med AlphaCE viktigt. Det är en utmaning att hitta rätt personal. Men det finns också stora möjligheter för dem som rekryteras när företaget växer.

Kompetent och lojal personal som väljer att stanna hos oss har stora möjligheter inom företaget. Det finns gott medarbetare som haft fantastiska karriärer och gjort många olika saker inom företaget. Dem är vi väldigt stolta över, avslutar Annica.