Utan AlphaCE skulle jag inte vara där jag är idag

Utan AlphaCE skulle jag inte vara där jag är idag

Genom Stöd och matchning på AlphaCE fick Jonathan hjälp att söka ett jobb för att arbeta med marknadsundersökningar. Han fick jobbet i princip samma vecka som han sökt. 

”Den här förändringen innebär att jag får komma ut i samhället och få en inkomst. Jag får vara mer självständig och testa på att arbeta under självständiga former. Jag sitter inte bara hemma och inte gör någonting, jag får vara produktiv och testa något nytt.

De jobben jag har blivit tipsad om är jobb som jag genuint blivit intresserad av och det är svårt att veta vad folk är intresserade av men ni visste mycket väl. Bemötandet från personalen på AlphaCE är jättebra, utan AlphaCE skulle jag inte vara där jag är idag, jag hade inte varit säker nog att söka jobb.” berättar Jonathan för sin handledare i Stöd och matchning på AlphaCE.”

Tjänsten Stöd och matchning handlar om att vi lär känna den som kommer till oss, så att vi förstår vad de vill och vad de behöver för att nå sitt mål. Genom goda kontakter med företag som vill anställa kan vi sedan matcha rätt person till rätt plats. Vi brinner för vår vision om att alla har en plats på arbetsmarknaden och vi älskar att se människor komma till sin rätt. 

Share this Post: