Alla har en plats på arbetsmarknaden

Alla har en plats på arbetsmarknaden

63-åringa Abdulrazak visar att åldern inte spelar någon roll. Med arbetsvilja och engagemang lyckades han gå från arbetssökande till anställd. Det bekräftar vår vision om att alla har en plats på arbetsmarknaden säger hans handledare i Stöd och matchning.

Abdulrazak har gått Stöd och matchning på AlphaCE i Landskrona. Med stöd av handledare kom han i kontakt med en skola i Helsingborg som kunde erbjuda praktikplats. Där fick han visa sina ambitioner och personalen såg snabbt att han var behövd på skolan. I slutet av november gick han över till en anställning och arbetar idag som resurspersonal.

Vi på AlphaCE önskar Abdulrazak lycka till i sin nya anställning!

Share this Post: