Lahib fick både jobb och utbildning

Lahib blev arbetssökande för tre år sedan i samband med att Corona-pandemin bröt ut. Han kände sig vilsen då han saknade utbildning och inte heller visste vad han ville arbeta med. 

Efter många samtal med handledaren på AlphaCE kom han fram till att han tycker om att hjälpa människor och att han är mycket social. Idag studerar Lahib till undersköterska samtidigt som han jobbar på ett äldreboende.

”Jag känner att det är fint att få ge tillbaka till dem som tidigare har byggt upp vårt samhälle. Jag känner glädje och ser ljust på framtiden.”

Lahib, före detta deltagare i Rusta och matcha