Ulrika Grönqvist, AlphaCE:s nya rektor: Vuxna har ett tydligt mål med sina studier

Nyhet 2016-08-25

Ulrika Grönqvist, AlphaCE:s nya, efterlängtade rektor sedan några veckor tillbaka, älskar att jobba med vuxna som målgrupp när det gäller studier.

– Vuxenutbildningen gör verkligen skillnad. Jag uppskattar att arbeta med den här målgruppen väldigt mycket.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Ulrika Grönqvist ägnat sig åt vuxenutbildning i olika former, främst inom kommunal verksamhet och senast åt Järfälla kommun, och när hon nu ger sig i kast med AlphaCE:s breda studieplattform är det med god entusiasm.

– Människorna vi arbetar med har redan hunnit skaffa livserfarenhet och kommit en bit i livet, menar hon. De är ofta motiverade och har ett tydligt mål med sina studier. Man vill vidare. Detta är något jag märkt tydligt under den tid jag arbetat med SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och särvux.

Dessa mål kan förstås skilja sig åt från individ till individ. Medan någon lär sig grunderna i svenska språket kanske någon annan behöver hjälp att spetsa till sitt CV eller få sitt handlag validerat på en arbetsplats. Oavsett hur långt man kommit på väg mot jobb är vuxenutbildning något som verkligen gör en märkbar skillnad, tycker Ulrika.

– Som studerande får man chansen att växa och se sina egna utvecklingsmöjligheter. Vuxenutbildningen är ett komplement för vissa, en andra chans för somliga. Den absoluta merparten har ett annat modersmål än svenska, många har högskoleutbildning från sitt hemland och behöver läsa in särskilda behörigheter. Det här är något mycket ändamålsenligt för vuxna!

Inte minst på SFI-sidan ser Ulrika sin nya utmaning i rektorsrollen som engagerande och spännande.

– En del människor kommer från ett skolsystem där man jobbar annorlunda än vi gör här i Sverige. Vi tar ofta till oss av den studerandes feedback på upplägg och innehåll på ett helt annat sätt.

Något Ulrika önskar kunna utveckla är arbetssätten kring elever i behov av särskilt stöd. Det kan röra sig om funktionshinder, trauman eller annat.

– Det känns fantastiskt bra att få arbeta med AlphaCE:s vuxenutbildning och SFI, och vara med och tänka ut hur vi kan leverera ett bra stöd utöver ordinarie undervisning för dem som behöver.