Medarbetarenkät: Stor arbetsglädje hos AlphaCE

Pressmeddelande 2016-07-29

Medarbetarenkät: Stor arbetsglädje hos AlphaCE

AlphaCE:s medarbetare trivs på jobbet. De känner ett stort engagemang och upplever arbetsinnehållet som givande och tillfredsställande. Det visar den medarbetarenkät som genomfördes i början på sommaren. AlphaCE:s vd Maria Mattson Mähl både glad och stolt över resultatet.

– Det är alltid roligt att få ett mätbart kvitto på den känsla som förmedlas när man är ute i verksamheten. Att 92 procent känner arbetsglädje på arbetsplatsen är ett gott betyg åt företagskulturen och arbetsklimatet, säger vd Maria Mattsson Mähl.

Det är lätt att få växtvärk när man går från noll till över 400 anställda på 4 år, men AlphaCE har lyckats växa snabbt och samtidigt behålla trovärdigheten hos personalen. Något som gör Maria Mattsson Mähl extra glad.

– Jag blev väldigt rörd när jag såg förtroendet för ledningen. Att 94,6 procent svarar att de har stort eller mycket förtroende för vd och ledningsgruppens sätt att leda verksamheten är det finaste betyget vi kan få. Det betyder att vi har lyssnat på deras åsikter och försökt göra det bästa av situationen hela tiden.

Just att lyssna på medarbetarna är också något som sticker ut i enkäten. 92,3 procent anser att vd och ledningsgruppen lyssnar på idéer från medarbetarna i företaget. Medarbetarenkäten visar också på förbättringspotential inom t.ex. IT och ny teknik. Något som ledningsgruppen nu kommer att jobba vidare med.

– För mig som vd är verksamheten det viktigaste. Har medarbetarna rätt förutsättningar så kan vi hjälpa våra deltagare på bästa sätt. Vi hjälper i snitt 40 personer till jobb varje vecka. Det är fantastiskt bra resultat, men det är inte helt enkelt. Vi jobbar med dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Det är tufft, då är det viktigt att man trivs på jobbet, avslutar Maria Mattsson Mähl.

Kontakt: Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE, 070 – 696 10 33