Batul fick hjälp att komma in på utbildning

Som barnskötare ska man ge barnen på förskolan en trygg och stimulerande miljö under den tid då deras föräldrar arbetar. Tillsammans med en förskolelärare har en barnsköterska ansvar för flera barn. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet och föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn. Därför ställs det krav på utbildning för att arbeta på en förskola.

Batul ville arbeta som barnskötare och gick Rusta och matcha. Hon fick hjälp via sin handledare Hevin att både söka utbildning. Hon fick också hjälp att ansöka om CSN, men det visade sig att hon fick studera med hjälp av aktivitetsstöd.