Nystartsjobb gav heltidsjobb

När Binyiam började på Rusta och matcha hos AlphaCE i Borlänge arbetade han ibland som timanställd på O’Learys. Hos oss fick han hjälp med att skriva ett CV och personligt brev. Binyiam fick även information om Nystartsjobb. Arbetsgivaren trivdes bra med honom och ville gärna hjälpa honom att få en heltidstjänst hos dem. När arbetsgivaren … Läs mer

Batul fick hjälp att komma in på utbildning

Som barnskötare ska man ge barnen på förskolan en trygg och stimulerande miljö under den tid då deras föräldrar arbetar. Tillsammans med en förskolelärare har en barnsköterska ansvar för flera barn. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet och föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar … Läs mer