Lars fick både jobb och utbildning

När Lars Rolfhamre från Delsbo skulle välja leverantör av Rusta och Matcha var han mycket noggrann. Han skickade mail till sex olika leverantörer i Hudiksvall. När han läst svaren valde han AlphaCE. Han tycker att han fått ett mycket bra bemötande från start.

Lars hade en utbildning i Idrottsvetenskap men hade kört fast i sitt jobbsökande. Han visste inte längre vad han ville eller kunde. Genom individuella samtal fick han nya infallsvinklar och förslag på jobb att söka och olika utbildningar.

Ganska snart fick Lars tips om ett sommarjobb som parkarbetare hos Mimbro. Sedan gick det snabbt. Redan efter några dagar hade Lars sökt jobbet, varit på en anställningsintervju och börjat arbeta. Lars sökte även en YH-utbildning som fibertekniker hos Edugrade, en utbildning som han påbörjade i augusti 2022.

Jag kände att jag behövde något långsiktigt. Inte bara säsongsjobb. Utbildningen ger mig goda förutsättningar att få jobb i ett bristyrke. Dessutom får jag öva praktiskt varje dag, vilket känns bra säger Lars.

Snart är det dags för Lars att ha sin LIA-period. Det innebär att han ska få ha 12 veckors praktik hos ett företag. Till sommaren kommer Lars att vara färdig med sin utbildning.

Jag kan verkligen rekommendera AlphaCE till dem som ska gå Rusta och matcha. I alla fall om alla får ett så bra bemötande som jag fått, säger Lars avslutningsvis.